Posts Tagged ‘castel’

Elementele de recunoastere a familiei din care proveneau erau importante pentru a stabili relatii in epoca medievala, si ele putea fi: blazonul familiei, sigiliul folosit, emblema etc. Familiile din spatiul romanesc nu au fost ocolite de astfel de probleme.

Rudenia dintre corbul heraldic hunedorean şi acvila munteană este o altfel de problema de heraldica.

“Povestea porneşte de la prezenţa stemei Hunedoreştilor în biserica parohială a Braşovului , continuă apoi cu eroare de calibru, adică prin socotirea ei „în chip de înaltă favoare pentru cetatea căreia îi acordase şi alte privilegii”. Explicaţia este însă de o simplitate dezarmantă. Toţi regii maghiari erau patronii bisericilor parohiale ori mănăstirilor din spaţiul oraşelor libere regeşti. Comunitatea urbană era în poziţia de subpatron faţă de aceleaşi lăcaşuri. Deci nu era vorba despre nici un fel de favoare, ci de o banalitate pe care ar trebui să o regăsim de fiecare dată când, pe vremea vreunui cârmuitor, bisericile în cauză, ale oraşelor regale adică, îşi reînnoiau ornatele. Ne grăbim să arătăm că nu este foarte sigur dacă nu cumva relieful de la Braşov aparţine doar regelui hunedorean, nu predecesorului său patern, rămas doar în postura de înalt funcţionar.

Degradarea unei acvile (a lui Ioan de Hunedoara), în corb (la Matia Corvin) este principala idee a conţinutului materialului de la care am pornit. Deci, urmărind logica heraldistului, ar trebui să credem că „perfizi heraldişti” de curte l-au privat de mândrul rege umanist de un însemn mai demn şi mai nobil, pentru a continua să se afişeze cu o rudă a ciorii… Tot ceea ce urmează este o lungă, încâlcită, anistorică şi inutilă digresiune spre regăsirea unor pseudo-filiaţii heraldice, sufocată de note care sunt menite să inducă o lectură largă, presărată foarte ostentativ de note şi comentată în manieră personală.

Descrierea amănunţită a presupusei steme primare a lui Ioan de Hunedoara nu este, nici ea, întru-totul sigură; îndeosebi în ceea ce priveşte cromatica. Blazonul cu corb purtător de inel, folosit doar din timpurile în care a fost voievod şi guvernator, îl cunoaştem numai din variante monetare şi sculpturale (sigilografice şi lapice), care, niciuna, nu deţine cromatică

Read the rest of this entry »